Program Mistrovství

3.7.2019

Příjezd účastníků

4.7.2019

Veterinární přejímka

Schůzka rozhodčích

Slavnostní zahájení 

Skupinové cviky 

Stavba parkuru

White Dog

Schůzka team leaderů

5.7.2019

CACIOB

Vyhlášení výsledků prvního soutěžního dne

6.7.2019

CACIOB

Vyhlášení výsledků druhého soutěžního dne

7.7.2019

Finále - top 20

Vyhlášení výsledků soutěží jednotlivců a družstev národů

Slavnostní zakončení

Časový harmonogram

Bude zveřejněn po uzávěrce a zpracování všech přihlášek.

Plánky, pořadí cviků a pod.

Plánky soutěžního prostoru, schéma chůze a pořadí cviků budou zveřejněny dva týdny před akcí.